Wiadomości z tagiem Podatki  RSS
Podatki 2020: Opodatkowanie akcyzą e-papierosów opóźnione o ponad rok

Dodano: 21.11.2018 13:35 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Akcyza od płynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich ma być pobierana dopiero od 30 czerwca 2020 r. - wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji. Pierwotnie podatek akcyzowy miał być pobierany od tego rodzaju produktów już od 1 stycznia 2019 r. W efekcie przedsiębiorcy będą mieć więcej czasu na dostosowanie się do zmian.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Zmiany w uldze mieszkaniowej w PIT

Dodano: 21.11.2018 13:35 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z nowelą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., od przyszłego roku zmienią się warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Wydłużony zostanie, z 2 do 3 lat, okres, w jakim można skorzystać z tej ulgi. Ponadto, ustawa doprecyzowuje, że w tym terminie powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki zostały uwzględnione w ramach ulgi mieszkaniowej. Kolejnym rozwiązaniem jest umożliwienie zaliczania do wydatków na własne cele mieszkaniowe również wydatków poniesionych na przebudowę (remont) lokalu (budynku) jeszcze zanim podatnik stanie się jego właścicielem.

Tagi: Ulgi, Podatki
Źródło: www.podatki.biz

WSA. Różna wysokość pomieszczeń a podatek od nieruchomości

Dodano: 21.11.2018 11:02 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ustalając dla celów podatku od nieruchomości, powierzchnię użytkową kondygnacji mierzoną po wewnętrznej długości ścian, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, organ powinien mieć na względzie wysokość w świetle poszczególnych części tejże kondygnacji a nie wysokość w świetle całego pomieszczenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Tagi: Podatki
Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Nowe rozporządzenia dotyczące cen transferowych

Dodano: 20.11.2018 14:26 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Finansów przygotowało projekty dwóch nowych rozporządzeń ws. cen transferowych w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Przepisy mają zostać dostosowane do aktualnych wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Nowe rozporządzenia wejdą w życie z początkiem 2019 r.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Środki na uporządkowanie lasów będą dalej zwolnione z podatku

Dodano: 20.11.2018 14:26 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Środki otrzymane na uporządkowanie lasów zdewastowanych przez działanie żywiołu w sierpniu 2017 r. będą zwolnione z podatku dochodowego także w kolejnych latach - wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów. W efekcie zaniechanie poboru podatku będzie mieć zastosowanie do środków uzyskanych od 24 sierpnia 2017 do 31 grudnia 2021 r.

Źródło: www.podatki.biz

Przechowywanie papierów wartościowych a VAT - ważny wyrok WSA

Dodano: 19.11.2018 14:05 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Usługa otwierania/prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, na których ewidencjonuje się instrumenty finansowe w zdematerializowanej formie, nie powinna korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług (VAT) - wynika z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Danina solidarnościowa już od stycznia

Dodano: 19.11.2018 14:05 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Z początkiem 2019 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzona zostanie tzw. danina solidarnościowa. Ustawa wdrażająca ten podatek została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zgodnie z finalnym kształtem ustawy, stawka daniny wyniesie 4 proc. i będzie dotyczyć nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Ulga podatkowa IP Box coraz bliżej

Dodano: 19.11.2018 14:05 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W przyszłym roku obowiązywać zacznie IP Box, czyli nowa preferencja podatkowa, która ma zwiększyć atrakcyjność prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej (B+R). W praktyce nowe rozwiązanie dotyczyć będzie dochodów pochodzących z prawa własności intelektualnej. Ustawa wprowadzająca ulgę czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.podatki.biz

Duplikaty faktur a rozliczenie podatków

Dodano: 19.11.2018 11:03 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Duplikat faktury to, posługując się definicją z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania - na wniosek podatnika.

Tagi: Podatki
Źródło: www.podatki.biz

WSA. Stawki VAT: Garaż garażowi nierówny

Dodano: 19.11.2018 11:02 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Usługa wybudowania garażu wolnostojącego realizowana z usługą budowy budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym, na tej samej nieruchomości i w wykonaniu jednej umowy, ma charakter samoistny i nie znajduje uzasadnienia stosowanie do niej obniżonej stawki podatku VAT - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Źródło: www.podatki.biz

Starsze wiadomości »
reklama
Motoryzacja   Filmy   Finanse   Gry (eng)   Wiadomości (Strona główna)   Kobieta   Komputery   Wiadomości (eng)   Plotek   Turystyka   Praca   Sport
Kontakt z nami